Kadra


Kadra 


1. Dyrektor Centrum Administracyjnego Nr 1  - mgr inż. Anna Czarnik ul Dunajewskiego 5 
2. Z-ca dyrektora Centrum Administracyjnego Nr 1 – mgr Iwona Kurek ul Dunajewskiego 5
3. Pedagog Centrum Administracyjnego Nr1 – mgr Alina Bac ul Dunajewskiego 5
4. Psycholog Centrum Administracyjnego Nr 1 – mgr Danuta Kozina ul Dunajewskiego 5

5. Psycholog Centrum Administracyjnego Nr 1 – mgr Paulina Mikulaścik-Wąsacz ul Dunajewskiego 5
6. Terapeuta edukacyjny  Centrum Administracyjnego Nr 1 – mgr Maria Ciosińska-Kucharczyk  ul. Sobieskiego 10/5 tel 12 4233273
          W każdej z pięciu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych zatrudnionych jest czterech wychowawców odpowiadających za proces wychowawczy dwóch do czterech wychowanków.


Pracownicy administracji
1. Główny księgowy  Centrum Administracyjnego Nr 1 – Ewa Listwan ul Dunajewskiego 5 tel,fax 12 422-41-67, 12 422-38-61, wew. 16
2. Inspektor ds. płac i księgowości  Centrum Administracyjnego Nr 1 –  Irena Lizak ul Dunajewskiego 5 tel,fax 12 422-41-67, 12 422-38-61, wew.16
3. Inspektor ds. księgowości  Centrum Administracyjnego Nr 1 –  Małgorzata Tylek ul Dunajewskiego 5 tel,fax 12 422-41-67, 12 422-38-61, wew.16
4. Inspektor ds. administracyjnych  Centrum Administracyjnego Nr 1 – Kinga Kubiakowska ul Dunajewskiego 5 tel,fax 12 422-41-67, 12 422-38-61
Pracownicy obsługi
1. Opiekunowie – 5 osób
2. Konserwator 

Strona powstała przy wsparciu portalu www.domydziecka.org
Projekt dofinansowany ze środków Programu Operacyjnego Funduszu Inicjatyw Obywatelskich